Corales LPS
 • Euphyllia
 • Caulastrea
 • Favia
 • Favites
 • Duncanopsammia
 • *Catalaphyllia
 • Blastomussa
 • Acanthastrea
 • *Scolymia
 • Plerogyra
 • Goniopora
 • Micromussa
 • *Trachyphyllia
 • Lobophyllia
 • Echinopora 

Novedades